Man Jurlas Kilet ][ Shavlama

Man jurlas Kilet
Sassăm-şke tuhmast.
Makăras kilet,
Kuşşulĕm tuhmast.
Şak şula şitse,
Telej ep kurman
Teleje kĕtse,
Irtrĕ purnăş man.
Asap ta hĕn-hur
Manshăn jalan pur.
Şută kun ancah.
Kurănmast pacah.
Puşăm usănat’,
Turtănat şĕre.
Cunăm pălhanat’,
Tem surat’ cĕre.
Tus-jultash teni
Vişĕ pusa şeş.
Pajan kun kashni
Pĕtesse kĕteş.
Mĕnşĕn purănas
Telej pulmasan.
Telej kujrănmast
Purnăşra nihşan.
Şynna puş tajsa
Purnajassĭm şuk.
Avăra kajsa Sikejes pul’, tetĕp.
Vara man şincen
Pĕlmĕ nikam ta.
Pĕr-ikĕ şul irtsen
Julmĕ jurrăm ta.
Avăr tĕpĕ man
Măshărăm pulĕ.
Păla shyvĕ man Anneşĕm pulĕ